de Kleijn Logistics Wijchen geconditioneerd transport

brexit
groot-brittannië

De Kleijn Logistics - Wijchen

Stand van zaken Brexit per 1 januari 2022

De 6-maanden regeling die t/m 31 december 2021 gold, is komen te vervallen. Dat houdt in dat per 1 januari 2022 direct bij aankomst in Engeland de invoeraangifte gedaan moet worden. Eventuele afdrachten moeten direct plaatsvinden. U kunt zich voorstellen dat dit vertragingen in de hand werkt.

Stand van zaken per 1 juli 2022

De door het Verenigd Koninkrijk aangekondigde nieuwe Brexit-controles per 1 juli 2022 zijn uitgesteld tot eind 2023. Op 28 april heeft minister Mr Jacob Rees-Mogg een statement afgegeven waarin meer informatie staat. 

In de herfst van 2022 komt de Britse regering met informatie over hoe de formaliteiten er uit gaan zien. Wij adviseren dus even te wachten met de voorbereiding hiervan, er kan nog veel veranderen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij zijn gespecialiseerd in de gehele douane afhandeling naar, maar ook vanaf Groot Brittannië. Wat wij van u nodig hebben beschrijven we hieronder.

Brexit informatie van Nederland naar UK

1. Machtiging

Wij hebben een machtiging nodig voor het kunnen optreden als direct vertegenwoordiger. U dient 2x het machtigingsformulier in te sturen, voor de exporteur en importeur. De machtiging voor de export vanuit Nederland moet getekend zijn door een tekenbevoegde persoon die ook op KvK staat.

Voor een in Nederland gevestigd bedrijf:

2. Kopie KvK-uittreksel bedrijf in Nederland

Wanneer u een machtiging afgeeft hebben wij ook nog een kopie KvK-uittreksel nodig van de exporteur.

Uw KvK-uittreksel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Recent, in ieder geval niet ouder dan 3 maanden.
 • Moet een uittreksel zijn waarop de persoon die de machtiging D.R. ondertekend heeft met naam op wordt genoemd.
 • Heeft u een holding met daaraan verbonden B.V.’s? Dan ontvangen wij graag beide uittreksels.
 • Heeft u geen recent uittreksel? Bedrijfsinformatie bestellen (kvk.nl)

Ook de importeur in Groot-Brittannië moet ons machtigen voor het opmaken van het importdocument in Groot-Brittannië.

Voor een in Groot Brittannië gevestigd bedrijf:

3. Informatie op de factuur voor export/import

Hieronder ziet u wat welke gegevens er minimaal op de factuur en/of paklijst moeten staan:

 • Importeur + EORI nummer
 • Exporteur + EORI nummer
 • Goederenbeschrijving en HS code
 • Verpakkingsinformatie en aantal colli
 • Gewicht per HS code (bruto en netto)
 • Verkoopwaarde en Valuta per HS code
 • Incoterms
 • Land van Oorsprong

4. Attest van Oorsprong

Op de factuur moet onderstaande regel letterlijk vermeld worden:

The exporter of the products covered by this document (REX Nummer invullen) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (land van oorsprong invullen) preferential origin.

………………………………………………….

(place and date)

…………………………………………………..

(name of the exporter)

Een REX vergunning kunt u aanvragen bij de Nederlandse douane met deze link: Aanvraag Geregistreerde exporteur (belastingdienst.nl)

Om In aanmerking te komen voor een REX vergunning moet u aanvullende bewijslast aanleveren:

 • Koopt u de goederen in?  Dan kan dit door middel van Preferentiële leveranciersverklaringen.
 • Produceert u zelf? Dan kan dit door middel van kostprijscalculaties.

Komt u er niet uit met de bewijslast? Dan kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel afdeling exportdocumenten.

Als goederen oorspronkelijk geproduceerd zijn buiten Groot-Brittannië dan hoeft er alleen maar te staan: Country of Origin (bijvoorbeeld) China.

Als de producten buiten Groot-Brittannië geproduceerd zijn moeten er altijd invoerrechten betaald worden. De hoogte van de invoerrechten is afhankelijk van de Goederencode. De goederencode is een 8 cijferige code die de douane wereldwijd gebruikt om goederen in te delen. In Nederland wordt voor invoer de 8-cijferige code uitgebreid met 2 extra cijfers. Dit is de TARIC Code. Door goederencodes te vermelden in uw douaneaangifte weet de douane welke producten uw import of exportzending bevat.

Dual use

Dual Use wordt een steeds belangrijkere factor bij het importeren en exporteren van goederen over de wereld. Dual Use goederen zijn producten die voor 2 doeleinden gebruikt worden.

Aangezien De Kleijn Logistics niet de specifieke kennis heeft van de technische producten vragen wij van u als klant, dat als het Dual Use goederen zijn, om te onderzoeken of dit voor 2 doeleinden gebruikt wordt en te verklaren aan ons, dat dit niet het geval is en het dus zonder vergunning geëxporteerd kan worden.

U kunt zien of het Dual Use goederen zijn, als exporteur in Groot Brittannië door de HS Code te checken op www.Trade-tariff.service.gov.uk. Dan kijkt u bij export en vult u het land in waar de goederen naar toe gaan. Als de goederen inderdaad Dual Use betreft, dan onderstaande bijlage downloaden, invullen en met de opdracht aan De Kleijn Logistics meesturen. Mocht het om Dual Use gaan dan ontvangen wij graag de exportvergunning zodat wij dit in onze aangifte kunnen vermelden.

Verklaring Dual Use NL Nederlands: bijlage

Verklaring Dual Use NL Engels: bijlage

Brexit informatie van UK naar Nederland

1. Machtiging

Wij hebben een machtiging nodig voor het kunnen optreden als direct vertegenwoordiger. U dient 2x het machtigingsformulier in te sturen, voor de exporteur en importeur. De machtiging voor de import in Nederland moet getekend zijn door een tekenbevoegde persoon die ook op KvK staat.

Voor een in Nederland gevestigd bedrijf:

2. Kopie KvK-uittreksel bedrijf in Nederland

Wanneer u een machtiging afgeeft hebben wij ook nog een kopie KvK-uittreksel nodig van de importeur.

Uw KvK-uittreksel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Recent, in ieder geval niet ouder dan 3 maanden.
 • Moet een uittreksel zijn waarop de persoon die de machtiging D.R. ondertekend heeft met naam op wordt genoemd.
 • Heeft u een holding met daaraan verbonden B.V.’s? Dan ontvangen wij graag beide uittreksels.
 • Heeft u geen recent uittreksel? Bedrijfsinformatie bestellen (kvk.nl)

Ook de exporteur in Groot-Brittannië moet ons machtigen voor het opmaken van het importdocument in Groot-Brittannië.

Voor een in Groot Brittannië gevestigd bedrijf:

3. Informatie op de factuur voor export/import

Hieronder ziet u wat welke gegevens er minimaal op de factuur en/of paklijst moeten staan:

 • Importeur + EORI nummer
 • Exporteur + EORI nummer
 • Goederenbeschrijving en HS code
 • Verpakkingsinformatie en aantal colli
 • Gewicht per HS code (bruto en netto)
 • Verkoopwaarde en Valuta per HS code
 • Incoterms
 • Land van Oorsprong

4. Attest van Oorsprong

Op de factuur moet onderstaande regel letterlijk vermeld worden:

The exporter of the products covered by this document (EORI Nummer van de exporteur invullen) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (land van oorsprong invullen) preferential origin.

………………………………………………….

(place and date)

…………………………………………………..

(name of the exporter)

Als goederen oorspronkelijk geproduceerd zijn buiten Groot-Brittannië dan hoeft er alleen maar te staan: Country of Origin (bijvoorbeeld) China.

Als de producten buiten Groot-Brittannië geproduceerd zijn moeten er altijd invoerrechten betaald worden. De hoogte van de invoerrechten is afhankelijk van de Goederencode. De goederencode is een 8 cijferige code die de douane wereldwijd gebruikt om goederen in te delen. In Nederland wordt voor invoer de 8-cijferige code uitgebreid met 2 extra cijfers. Dit is de TARIC Code. Door goederencodes te vermelden in uw douaneaangifte weet de douane welke producten uw import of exportzending bevat.

Dual use

Dual Use wordt een steeds belangrijkere factor bij het importeren en exporteren van goederen over de wereld. Dual Use goederen zijn producten die voor 2 doeleinden gebruikt worden.

Aangezien De Kleijn Logistics niet de specifieke kennis heeft van de technische producten vragen wij van u als klant, dat als het Dual Use goederen zijn, om te onderzoeken of dit voor 2 doeleinden gebruikt wordt en te verklaren aan ons, dat dit niet het geval is en het dus zonder vergunning geëxporteerd kan worden.

U kunt zien of het Dual Use goederen zijn, als exporteur in Groot Brittannië door de HS Code te checken op www.Trade-tariff.service.gov.uk. Dan kijkt u bij export en vult u het land in waar de goederen naar toe gaan. Als de goederen inderdaad Dual Use betreft, dan deze bijlage downloaden, invullen en met de opdracht aan De Kleijn Logistics meesturen. Mocht het om Dual Use gaan dan ontvangen wij graag de exportvergunning zodat wij dit in onze aangifte kunnen vermelden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan